* LINOREZ

LINOREZ

logo  

Linorez je grafička tehnika kod koje se crtež urezuje u ploču od linoleuma, a zatim otiskuje na papir.
Linorez je moguće štampati ručno ili na grafičkim presama za štampu. Na izrezanu ploču se  valjkom nanosi štamparska boja i zatim se otiskuje. Moguće je uraditi i linorez u boji , takozvani višebojni linorez, gde se za svaku od željenih boja izrađuje jedna ploča. Linorez u boji se može dobiti i samo sa jednom pločom tako što se režu i štampaju sukcesivno jedna po jedna boja.

 

Cena radionice: 2400 din. (3900 din.) u martu i aprilu 2017. god.

Trajenje radionice: 3-4h

U cenu je uračiunat sav matrijal. Grafika i linoleum ostaju u vlasništvu polaznika.

Temine i akcije možete pogledati na početnoj stranici.