Italijanski

Prevodioci Edukativno-kreativnog centara Informatika pružiće Vam usluge prevoda sa italijnskog na srpski jezik ili sa srpskog na italijanski jezik, brzo, ispravno i po najnižim cenama.

Cena prevoda srpski / italijanski - 800 din. po strani
Cena prevoda  srpski / italijanski stručna terminologija - 1000 din. po strani
Cena prevoda srpski/italijanski, sudskog tumača sa pečatom - 1200 din. po strani
Usmeno prevođenje – 1h - 90 eura
Usmeno prevođenje (stručna terminologija) 1h - 120 eura

Za prevođenje više strana dajemo dodatni popust 5-20% u zavisnosti od vrste prevoda.

Usmeno prevođenje obuhvata simultano ili konsekutivno prevođenje (događaji poput venčanja, potpisivanja ugovora, dolazak stranih delegacija, poslovni sastanci, seminari, okrugli stolovi...) Cena usmenog prevoda zavisi i od mesta gde se odvija konkretan događaj, kao i prebivalište prevodioca.


Zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo brzu i kvalitetnu uslugu prevoda i overe svih potrebnih dokumenata:

 • Svedočanstava za osnovne, srednje škole
 • Diplome
 • Sertifikate
 • Potvrde o redovnom školovanju
 • Prevodi ličnih dokumenata (lične karte i pasoši)
 • Uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i izvoda iz svih matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih)
 • Prevođenje vozačkih i saobraćajnih dozvola, odnosno svih dokumenata koja se predaju nadležnim službama
 • Prevodi svih tipova i vrsta ugovora, ali i presuda, sudskih rešenja, kao i poslovnih dokumenata.
 • Uverenja o položenim ispitima
 • Plan i program fakulteta
 • Punomoćja
 • Licence
 • Sudske presude i rešenja i druga pravna akta
 • Izjave, saglasnosti, uverenja i potvrde
 • Medicinska i tehnička dokumentacija, farmaceutski proizvodi
 • Dokumentacija za tendere
 • Upitstva za rukovanje
 • Naučne patente
 • Građevinske projekte
 • Lekarske nalaze
 • Prevođenje igranih, animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova
 • Prevođenje serija, reklamnih i zabavnih poruka, odnosno naučnih i dečijih emisija
 • Prevođenje web satova
 • Prevodi vizit kartica, letaka i flajera, brošure, kataloge proizvoda i usluga, plakate i PR tekstove
 • Prevođenje časopisa, kniga…
 • Sve drugo nenavedeno

Materijale koje želite da naši sudski tumači i prevodioci prevedu sa italijanskog na srpski ili sa srpskog na italijanski jezik i po potrebi overe, možete dostaviti na nekoliko načina:

 • lična dostava na naše dve adrese: Sterijina 12, Kragujevac ili Gundulićev venac 16, Beograd.
 • slanje materijala kurirskom službom, troškove kurirske službe padaju na teret klijenta i nisu uračunate u cenu prevoda i overe,
 • slanje skeniranih ili slikanih dokumenata na naš e-mail: centar@informatikakg.com


Preuzimanje prevedenog ili overenog matrijala:

 • lično u naše dve poslovnice: Sterijina 12, Kragujevac ili Gindulićev venac 16, Beograd,
 • slanje kurirskom službom, troškove kurirske službe padaju na teret klijenta i nisu uračunate u cenu prevoda i overe,
 • slanje e-mail-om kada se ne zahteva overa sudskog tumača