DIZAJN USLUGE

Grafički dizajn je predviđen za svaku ozbiljnu firmu koja drži do svog izgleda.  Dobar dizajn Vaše firme omogućiće Vam da pored vizuelne komunikacije privučete i prave klijente ka Vašem poslu i kompaniji kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Vaš poslovni imidž upravo zavisi od samog dizajna koji predstavlja Vašu firmu i koji treba da bude prepoznatljiv i zapamžen od strane sadašnjih i budućih klijenata.

Naš tim profesionalnih dizajnera trudiće se da zadovolji sve Vaše zahteve prilikom izrade dizajna, jer ako ste Vi zadovolji to ujedno predstavlja i uspeh naše firme.


Cenovnik dizajn usluga:

Izrada logotipa
Dizajn logotipa 60-500€
Izrada vizit kartica
Dizajn vizit karte 20-50€
Izrada memoranduma
Dizajn memoranduma 20€
Izrada identiteta firme
Korporativni indentitet logo+vizitka+memo 100-1000€
Izrada flajera
Dizajn flajera 20/str.
Izrada plakata
Dizajn plakata 80-300€
Izrada omota knjige
Dizajn omota knjige sa i bez ilustracije 50-1000€
Prelom
Prelomi stranica za štampu 1€/str.
Izrada CD omota i pakovanja
Dizajn CD omota i pakovanja 50€
Dizajn majce
Dizajn majce 30-150€
Dizajn menija
Dizajn menija 15€/str.
Izrada etiketa
Dizajn etiketa 30€
Izrada ambalaže
Dizajn ambalaže 70-300€
Izrada bilborda
Dizajn reklame za bilbord 70-500€
Izrada brošure
Dizajn brošure 50-500€
Izrada prospekta
Dizajn prospekta 15€/str.
Izrada kataloga
Dizajn kataloga

15€/str.