KURS ZA DAKTILOGRAFE

Škola računara - Kragujevac

KURS ZA DAKTILOGRAFE


  •    Windows
  •    Word     
  •    Internet
  •    Korišćenje štampača i skenera
  •    Slepo kucanje
  •    Korespodencija
   Kurs traje: 21 školski čas (10 x 2 + 1 test)
   Cena kursa: 30.000 din. - GRUPNA NASTAVA
   Cena kursa: 35.000 din. - INDIVIDUALNA NASTAVA

POLAGANJE ZA KLASE

Da bi polaznik mogao da polaže za bilo koju klasu u daktilografiji mora da ima sertifikat (uverenje) o završenom kursu za daktilografe.

Ukoliko polaznik postigne dovoljan broj otkucaja dobija sertifikat profesionalnog daktilografa određene klase.

IA klasa - više od 350 otkucaja u minuti

IB klasa - od 300-350 otkucaja u minuti

II klasa - od 250-300 otkucaja u minuti

III klasa - od 160-250 otkucaja u minuti

   Cena polaganja: IA klasa - 9500 din.

                             IB klasa - 8500 din.

                             II klasa - 8000 din.

                             III klasa - 7000 din.

IZABERITE SVOJ TERMIN I KRENITE ODMAH!

U cenu kursa je uračunato: angažovanje stručnog predavača, polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Mogućnost plaćanja u više mesečnih rata.

Cena za organizovane grupe, preduzeća i sindikate se umanjuje za 10-20%.


TESTIRANJE I SERTIFIKATI

Škola računara "INFORMATIKA" nakon završetka svakog informatičkog kursa organizuje polaganje, tj. završni ispit, kao proveru stečenih znanja i veštine iz određene oblasti. Od polaznika se zahteva da osvoje 70 bodova, od mogućih 100, kao kriterijum prolaznosti na testovima, nakon čega stiče sertifikat škole o uspešno završenoj informatičkoj obuci.

ZA TESTIRANJE se mogu prijaviti kandidati koji nisu pohađali časove obuke na nekom od kurseve koje Škola računara organizuje, već na ovaj način žele da potvrde svoje postojeće znanje i dođu do određenih sertifikata. Nakon uspešno urađenog testa kandidat stiče sertifikat škole o uspešno završenom nivou informatičke obuke za koje je testiranje izvršeno.