Kompjuterske usluge

Usluge:

- Izrada crteža i projektnih zadataka u 2D-u (AutoCad 2D)

- 3D modelovanje u SketchUp-u i AutoCad-u

- Izrada PowerPoint prezentacije

- Izrada tabela i grafikona

- Izrada diplomskih, magistarskih, maturskih i seminarskih radova, prekucavanje vaših rukopisa ili tonskih zapisa, obrada i sređ‘ivanje kucanog teksta... sve su to poslovi koji zahtevaju znanje, stručnost i iskustvo.

- LEKTURA, KOREKTURA, ručni prelomi