Humanitarni Rad

Edukativno-kreativni centar "INFORMATIKA" će se baviti humanitarnim radom, tako što će svake godine organizovati BESPLATNU informatičku obuku u trajanju od 24 školska časa za ugrožene strukture stanovništva (nezaposlena lica koja su evidentirana u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, decu bez roditeljskog staranja, samohrane majke, socijalno ugrožena lica, raseljena lica i decu romske nacionalnosti). Broj lica koja će se obučiti u toku jedne godine je min. 12

JEDNA TAKVA AKCIJA JE VEĆ ZAVRŠENA!

U saradnji sa Nacinalnosm službom za zapošljavanje, koju zastupa direktor Ljiljana Petrović i Centrom za socijalni rad "SOLIDARNOST", koga zastupa direktor Momir Borić, završena je realizacija humanitarnog projekta 15. avgusta 2008. godine. Tokom ove HUMANITARNE akcije obučeno je 12 polaznika od kojih su 6 polaznika deca romske nacionalnosti i 6 polaznika koji su evidentirani kao nezaposlena lica u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Za realizaciju ove humanitarne akcije Centar za edukaciju "INFORMATIKA" je izdvojio 61.200 dinara.

Edukativno-kreativni centar "INFORMATIKA" se posebno zahvaljuje firmi DGA GROUP d.o.o iz Kragujevca koja se pridružila našem humanitarnom radu, tako što je poklonila 6 paketa "Naučite da koristite računar za samo 7 dana", čija vrednost donacije iznosi 5940,00 din.

Druga humanitarna akcija
KREATIVNA HOBI RADIONICA!

Humanitarna akcija za decu sa oštećenim sluhom u saradnji sa  školom sa domom za učenike sa oštećenim sluhom Kragujevac održana je 4. novembra 2013. god. 10-16h

U ime Edukativno-kreativnog centra "INFORMATIKA" zahvaljujem svim polaznicima koji su posećivali ŠKOLU DEKUPAŽA i time doprineli da se izdvoje sredstva za osmoro učenika sa oštećenim sluhom koji su savladali tehniku dekupaža na drvetu i staklu.

Nevenka Jošović