Kurs-POSLOVNI SEKRETAR

Škola računara - Kragujevac

KURS ZA POSLOVNOG SEKRETARA POS-1

  • Windows 10
  • MS Word
  • MS Excel
  • Internet (Outlook Express, Internet Explorer)
  • Korišćenje štampača, skenera
  • Slepo kucanje
  • Korespodencija
   Kurs traje: 21 školski čas (10 x 2+1 test)
   Cena kursa: 30.000 din. GRUPNA NASTAVA
   Cena kursa: 35.000 din. INDIVIDUALNA NASTAVA

KURS ZA POSLOVNOG SEKRETARA POS-2

  • Windows 10
  • MS Word
  • MS Excel
  • Internet (Outlook Express, Internet Explorer)
  • Korišćenje rezača, štampača, skenera
  • Slepo kucanje
  • Korespodencija
   Kurs traje: 21 školski čas (10 x 2+1 test)
   Cena kursa: 35.000 din. GRUPNA NASTAVA
   Cena kursa: 40.000 din. INDIVIDUALNA NASTAVA

IZABERITE SVOJ TERMIN I KRENITE ODMAH!

U cenu kursa je uračunato: angažovanje stručnog predavača, polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Mogućnost plaćanja u više mesečnih rata.

Cena za organizovane grupe, preduzeća i sindikate se umanjuje za 10-20% ili po dogovoru.


TESTIRANJE I SERTIFIKATI

Škola računara "INFORMATIKA" nakon završetka svakog informatičkog kursa organizuje polaganje, tj. završni ispit, kao proveru stečenih znanja i veštine iz određene oblasti. Od polaznika se zahteva da osvoje 70 bodova, od moguđih 100, kao kriterijum prolaznosti na testovima, nakon čega stiče diplomu škole o uspešno završenoj informatičkoj obuci.

ZA TESTIRANJE se mogu prijaviti kandidati koji nisu pohađali časove obuke na nekom od kurseve koje Škola računara organizuje, već na ovaj način žele da potvrde svoje postojeće znanje i dođu do određenih sertifikata. Nakon uspešno urašenog testa kandidat stiče sertifikat škole o uspešno završenom nivou informatičke obuke za koje je testiranje izvršeno.